Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

XXV Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

  2 kwietnia 2016 r. odbył się w Domu Bochniaków XXV Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Na Zjazd przybyli delegaci i prezesi z oddziałów Stowarzyszenia: w Gdyni, Warszawy, Wrocławia, Katowic, Krakowa, Nowego Wiśnicza i Bochni. Obecny był członek honorowy Stowarzyszenia dr hab. Teofil Wojciechowski. Przybyli także zaproszeni na Zjazd goście: ks. dr Wojciech Gałda,  proboszcz parafii św. Mikołaja i dziekan bocheński, Stefan Kolawiński, burmistrz Bochni, prof. dr hab. kapitan żeglugi wielkiej Daniel Duda, wiceprezes Związku Piłsudczyków, delegacje Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Klubu Przyjaciół Wieliczki, Civitas Christiana Oddział w Bochni.
Pod odśpiewaniu hymnu Stowarzyszenia – Kantaty Bochniaków z 1938 r.  napisanej przez Edmunda Biedera legionistę I Brygady  LP z Bochni i skomponowanej przez Jana Krudowskiego kapelmistrza orkiestry salinarnej w Bochni, zamordowanego w 1940 r. w Katyniu oraz uczczeniu pamięci koleżanek i kolegów zmarłych w ostatnie kadencji głos zabrał prof. Daniel Duda wiceprezes Związku Piłsudczyków, który przy dźwiękach Marsza I Brygady wręczył na ręce burmistrza Stefana Kolawińskiego odznaczenie dla Miasta Bochni  – Order Honorowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, a sam burmistrz został odznaczony Złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia przyznano za konsekwentne pielęgnowanie pamięci o legionistach J. Piłsudskiego, a szczególnie pamięci o jego żołnierzu Leopoldzie Okulickim, który w wieku 16 lat wyruszył z Bochni do legionów, walczył w kampaniach legionowych, w bitwie o Polską Górę (Kostiuchnówkę), a po latach był komendantem ZWZ Armii Krajowej. Został skrytobójczo uprowadzony do Moskwy i tam zamordowany w grudniu 1946 r. Prof. Daniel Duda podkreślił, że konsekwentna obrona placu gen. L. Okulickiego i stojącego na nim jedynego w Polsce figuralnego pomnika przez społeczeństwo Bochni została dostrzeżona i doceniona przez Związek Piłsudczyków, czego dowodem jest przyznana właśnie nagroda. Wysokie odznaczenia Związek Piłsudczyków przyznał także kol. Annie Rakoczy i Janowi Paluchowi. Szczególne podziękowanie otrzymał także kol. Stanisław Kobiela za cykl artykułów  „Bochniacy na szlaku legionowym” publikowanych na łamach „Wiadomości Bocheńskich”. 
Przewodniczącym Zjazdu został kol. Jan Paluch, a sekretarzem kol. Grażyna Adamiec. XXV Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia przyznał członkostwo honorowe następującym osobom: Marii Serafińskiej-Domańskiej, dyrektorowi Muzeum Pamiątek po Janie Matejce na Koryznówce w Nowym Wiśniczu, prof. dr hab. Władysławowi Kupiszewskiemu z Oddziału Warszawskiego naszego Stowarzyszenia, profesorowi Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. k.ż.w. Danielowi Dudzie, b. rektorowi Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni i prezesowi Towarzystwa Nautologicznego,  prof. dr hab. Krzysztofowi Kwaśniewskiemu z Uniwersytetu Poznańskiego, dr Tadeuszowi Skoczkowi, dyrektorowi Muzeum Niepodległości w Warszawie, prof. dr hab.Janowi Pinowskiemu, polskiemu ekologowi i ornitologowi z PAN, Józefowi Szelidze, prezesowi Oddziału Warszawskiego, Andrzejowi Migdałowi prezesowi Oddziału Wrocławskiego naszego Stowarzyszenia, Józefowi Korcie z Towarzystwa Miłośników Wiśnicza. Noty biograficzne i fotografie odznaczonych tą godnością zamieścimy na portalu www.bochniacy.pl. w osobnej zakładce.
Walny zjazd stał się również okazją do uhonorowania zasłużonych członków stowarzyszenia tytułem Nestora Stowarzyszenia. Uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia ten zaszczytny tytuł otrzymali: Józef Mączka, Wanda Liguzińska, Wanda Sumara, Bolesław Wnęk, Barbara Topolska i Klementyna Ilcewicz. 
Prezes Stowarzyszenia przedstawił w skrócie sprawozdanie, które delegaci otrzymali przy podpisywaniu listy obecności. Ustne lub pisemne sprawozdania złożyli także prezesi Oddziałów: Józef  Szeliga w imieniu Oddziału Warszawskiego, prof. Daniel Duda w imieniu oddziału w Gdyni, Andrzej Migdał w imieniu Oddziału Wrocławskiego, Irena Bieniek w imieniu Oddziału w Krakowie, Stanisław Domański w imieniu Towarzystwa Miłośników Wiśnicza, Dorota Korta w imieniu Oddziału w Bochni.
Po udzieleniu absolutorium wybrane zostały nowe władze naczelne. W skład Zarządu Głównego weszli: Stanisław Kobiela, Jan Paluch, Ewelina Mroczek, Jarosław Przybyło, Grażyna Adamiec, Stanisław Broszkiewicz, Józef Mączka, Marek Chmiel, Dorota Korta, Stanisław Mróz, Mariusz Rudnik,  Danuta Dąbrowska, Stanisław Domański, Zofia Sitko,  Felicja Wieczorek.
Do Głównej Komisji Rewizyjnej weszli: Anna Rakoczy, Grażyna Misiaszek, Waldemar Krakowski, Anna Londo, Danuta Wrześniak.

Do Głównego Sądu Koleżeńskiego weszli:  Irena Bieniek, Andrzej Migdał, Maria Kiełbińska.

Przyjęto także uchwały zjazdowe.

 

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »