153 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium.”                                                                                       (Józef Piłsudski)   W dniu 22 stycznia 2016 r. przedstawiciele Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi […]