Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Rewitalizacja plant salinarnych w Bochni – uwagi do projektu

KONSULTACJA SPOŁECZNA  Uwagi do projektu rewitalizacji   plant salinarnych w Bochni      Po zapoznaniu się z projektem programu rewitalizacji plant salinarnych i  po dyskusji w tej sprawie Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej: I.  wnosi o: 1.  zachowanie i otoczenie szczególną opieką istniejącego zabytkowego drzewostanu i ograniczenie wycinania znajdujących się tam drzew jedynie do szczególnie uzasadnionych przypadków, 2.  otoczenie plant żywopłotem od strony ul. Orackiej i ul. Regis, 3.  włączenie […]