Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Wiadomości Bocheńskie 2/2015 (105)

Spis treści nr 2 (105) „Wiadomości Bocheńskich”

Lato 2015

1. Pomnik Sybiraków w Łapczycy – Jolanta Heczko (Kraków)s. 2

2. Tułaczym szlakiem do Afryki – Ludmiła Zawadowska-Jakutowicz

    (Cape Town – RPA) s. 4

3. 7 lat na wojnie – Michał Heliasz s. 7

4. Lisowczycy w Bochni – Janusz Paprota s. 13

5. Wielki wybuch na Wygodzie – Stanisław Kobiela s. 15

6. Wrażenia z podróży po Galicji – Samuel Bredetzky s. 23

7. Urokliwie położone miasteczko, w którym widzi się

    wielu cywilizowanych ludzi – komentarz do pracy

    Samuela Breedetzky’ego– Tadeusz Zatorski s. 24

8. Nowa Zelandia kontynent bez ssaków cz.3 – Jan

    Pinowski (Warszawa) 2 s6.

9. Smatruz z przewodnickimi klechdami cz. 2

    – Mądrość konia – Stanisław Mróz s. 27

10. Cegiełki Wawelskie Bochniaków – Roman

      Kucharski (Radłów) . 2 s9

11. Pośmiertny tryumf Styropianu – Tadeusz Zatorski s. 33

12. Bochniacy w legionach cz. V – Stanisław Kobiela s. 35

13. Tadż Mahal – mauzoleum miłości – Janusz Żarek s. 39

14. Marian Sołtys (1929-2015) – wspomnienie

     – Stanisław Kobiela s . 40

15. BOCHNIANA:

1) „Moje Hawaje” Bożeny Jarnot – Stanisław Mróz s. 41

2) Express solny – Redakcja WB s. 42

16. Złote Wrota nad Rabą – Jan Łysek (Warszawa) s. 42

17. Kalwaria życia – diaporama Mariana Rynkiewicza

     – Stanisław Kobiela s . 44

18. Nasz Jubileusz – Joanna Maria Noworolska s. 45

19. Bochnianki z Nagrodą im. Orkana

      – Stanisława Gawor – . 4 7s

20. List gratulacyjny od Stowarzyszenia Absolwentów

      Uniwersytetu Jagiellońskiego – s. 49

21. Władysław Stachoń „Fuzja” – Jan Saferna s. 50

22. KRONIKA s. 51

23. Na okładce – Pomnik Józefa Piłsudskiego w Opatowcu

      – fot. Stanisław Mróz


Wersja PDF do pobrania TUTAJ

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »