Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Kwesta na ratowanie zabytkowych pomników na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Orackiej w Bochni

W dniach 31 października i 1 listopada 2015 r. Komitet Ratowania Zabytkowej Części Cmentarza Komunalnego w Bochni, działający przy Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej  przeprowadzi kwestę na ratowanie zabytkowych grobowców o wartości historycznej bądź artystycznej. Obok działaczy naszego Stowarzyszenia udział w kweście zapowiedzieli nauczyciele i młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego, członkowie Drużyny Ratowniczej Kopalni Soli w Bochni, a także niektórzy radni.
   Wszyscy kwestujący z naszego Komitetu posiadać będą imienne identyfikatory z numerem zbiórki oraz puszki. Nasza zbiórka została zarejestrowana pod numerem 2015/3296/OR. Kwestować będziemy przy bramie głównej, koło kaplicy przedpogrzebowej, przy bramie od strony ul. Karosek i od strony ul. Polnej. Z ubiegłorocznej kwesty przeprowadziliśmy konserwację, doszczętnie zniszczonego w wyniku złamania drzewa, grobowca Mariana  Sylwerego Miszke, legionisty, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, odznaczonego za odwagę na polu bitwy Krzyżem Walecznych i Krzyżem Wojennym Virtuti Militari. Urodził się 26 czerwca 1898 r. w Bochni. W latach I wojny światowej walczył w Legionach Polskich, a po 1918 r. w Wojsku Polskim W stopniu porucznika brał udział w wojnie bolszewickiej 1920 r. Po wojnie wrócił do Bochni. Od rany otrzymanej w na wojnie ujawniła się gruźlica. Zmarł 10 marca 1924 r., w wieku 26 lat. Pochowany został w indywidualnym grobie obok grobowca rodziców. Wdowa Natalia z domu Zdebich mieszkała przez pewien czas w Bochni. Potem wyjechała i ślad po niej zaginął. Grobowcem nikt się nie opiekuje.

Przeprowadziliśmy także pełną konserwację grobowca w kształcie kamiennej trumienki jednego z trzech grobowców dzieci Franciszka Hoszarda dowódcy Bocheńskiej Ławy Powstańczej 1863 r. które znajdują się koło kaplicy Sarnów.
   Na wiosnę 2016 r.  umieścimy na sąsiednim grobowcu rodziny Miszków granitową, symboliczną tablicę pamiątkową, poświęconą pamięci Michała Franciszka Miszke adiutanta gen. Władysława Sikorskiego. Michał Miszke ur. 30 marca urodził się w Bochni 30 marca 1903 r. Był absolwentem bocheńskiego Gimnazjum. Ukończył Szkołę Kawalerii w Grudziądzu z 5 lokatą w 1925 r. Służył w 9 pułku Ułanów Małopolskich, a w latach 1930-1935 służył w Korpusie Obrony Pogranicza. We wrześniu 1939 r. przedostał się do Francji. W latach 1940-1943 był adiutantem Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego. Po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii Mieszkał w Light on Sea w hrabstwie Essex. Udzielał się w Kole Weteranów 9 pułku Ułanów Małopolskich. Zmarł 20 stycznia 1977 r.  i pochowany został na tamtejszym cmentarzu.

Zwracamy się do wszystkich donatorów o przychylność dla kwestujących i hojność.

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »