Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Wystawa „Na legionowym szlaku” w Nowym Wisniczu

     27.05.2015 roku uroczyście otwarta została w Domu Katechetycznym w Nowym Wiśniczu wystawa „Na legionowym szlaku”. Na zaproszenie Burmistrza Nowego Wiśnicza i Towarzystwa Miłośników Wiśnicza tłumnie przybyli Wiśniczanie, aby na 32 kolorowych planszach zobaczyć losy młodych ludzi z Ziemi Bocheńskiej, którzy z porywu serca zgłosili się do Legionów Polskich, polskiej formacji wojskowej w latach I wojny światowej i w jej szeregach przeszli szlak bojowy w kampanii karpackiej, bukowińskiej, besarabskiej i wołyńskiej w latach 1914-1918.

Gości powitali serdecznie: pani Burmistrz Małgorzata Więckowska i pan Stanisław Domański prezes Towarzystwa Miłośników Wiśnicza. Następnie Stanisław Kobiela przedstawił w krótkim wystąpieniu okoliczności powstania w Bochni Powiatowego Komitetu Narodowego w sierpniu 1914 r., udział w nim m.in. burmistrza Wiśnicza Eugeniusza Warmskiego i emerytowanego pułkownika Jana Byrnasa z Wiśnicza, który prowadził w Bochni dział werbunkowy do Legionów, a następnie okoliczności sformowania się w Wiśniczu batalionu, który przez pewien czas, przed wyruszeniem na Oleandry stacjonował w budynkach wiśnickiego więzienia. Wielu młodych legionistów z wiśnickich stron, a więc z samego Wiśnicza, Leksandrowej, Królówki, Chronowa, Połomia, głównie w szeregach II Brygady LP, walczyło o odzyskanie niepodległości Polski, wielu, jak np. kapral Jan Oświęcimka z Królówki zasłynęło odwagę na polu bitwy, zdobywało najwyższe, polskie odznaczenie wojenne, wielu ginęło.

Wystawa, przygotowana przez Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w jesieni ub. r. prezentowana była do końca 2014 r. w „Domu Bochniaków”, następnie od stycznia do marca 2015 r. w salach Muzeum Niepodległości, a w listopadzie zaprezentowana zostanie w Żegocinie. Jej celem jest przypomnienie wydarzeń w lat 1914-1918, wysiłku zbrojnego Polaków, a zwłaszcza zapomnianych dzisiaj bohaterów-mieszkańców Ziemi Bocheńskiej, którzy oddali swoje życie i zdrowie, ponosili trudy wojenne dla odzyskania niepodległości Polski po 150 latach niewoli.

W czasie spotkania pani Maria Serafińska-Domańska odczytała kilka fragmentów wspomnień Stanisławy Serafińskiej , nawiązujących do czasu formowania się bocheńskiego batalionu w Wiśniczu. Kilku uczestników spotkania podało nowe informacje o legionistach w tego terenu, które przetrwały w pamięci i rodzinnych albumach.

Wystawa była prezentowana w dniach 27.05 – 07.06.2015 r., obejrzało ją ok. 300 zwiedzających spośród młodzieży gimnazjalnej i mieszkańców Nowego Wiśnicza.


Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »