Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Wystawa „Na legionowym szlaku” w Nowym Wisniczu

     27.05.2015 roku uroczyście otwarta została w Domu Katechetycznym w Nowym Wiśniczu wystawa „Na legionowym szlaku”. Na zaproszenie Burmistrza Nowego Wiśnicza i Towarzystwa Miłośników Wiśnicza tłumnie przybyli Wiśniczanie, aby na 32 kolorowych planszach zobaczyć losy młodych ludzi z Ziemi Bocheńskiej, którzy z porywu serca zgłosili się do Legionów Polskich, polskiej formacji wojskowej w latach I wojny światowej i w jej szeregach przeszli szlak bojowy w kampanii karpackiej, bukowińskiej, besarabskiej i wołyńskiej w latach 1914-1918.

Gości powitali serdecznie: pani Burmistrz Małgorzata Więckowska i pan Stanisław Domański prezes Towarzystwa Miłośników Wiśnicza. Następnie Stanisław Kobiela przedstawił w krótkim wystąpieniu okoliczności powstania w Bochni Powiatowego Komitetu Narodowego w sierpniu 1914 r., udział w nim m.in. burmistrza Wiśnicza Eugeniusza Warmskiego i emerytowanego pułkownika Jana Byrnasa z Wiśnicza, który prowadził w Bochni dział werbunkowy do Legionów, a następnie okoliczności sformowania się w Wiśniczu batalionu, który przez pewien czas, przed wyruszeniem na Oleandry stacjonował w budynkach wiśnickiego więzienia. Wielu młodych legionistów z wiśnickich stron, a więc z samego Wiśnicza, Leksandrowej, Królówki, Chronowa, Połomia, głównie w szeregach II Brygady LP, walczyło o odzyskanie niepodległości Polski, wielu, jak np. kapral Jan Oświęcimka z Królówki zasłynęło odwagę na polu bitwy, zdobywało najwyższe, polskie odznaczenie wojenne, wielu ginęło.

Wystawa, przygotowana przez Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w jesieni ub. r. prezentowana była do końca 2014 r. w „Domu Bochniaków”, następnie od stycznia do marca 2015 r. w salach Muzeum Niepodległości, a w listopadzie zaprezentowana zostanie w Żegocinie. Jej celem jest przypomnienie wydarzeń w lat 1914-1918, wysiłku zbrojnego Polaków, a zwłaszcza zapomnianych dzisiaj bohaterów-mieszkańców Ziemi Bocheńskiej, którzy oddali swoje życie i zdrowie, ponosili trudy wojenne dla odzyskania niepodległości Polski po 150 latach niewoli.

W czasie spotkania pani Maria Serafińska-Domańska odczytała kilka fragmentów wspomnień Stanisławy Serafińskiej , nawiązujących do czasu formowania się bocheńskiego batalionu w Wiśniczu. Kilku uczestników spotkania podało nowe informacje o legionistach w tego terenu, które przetrwały w pamięci i rodzinnych albumach.

Wystawa była prezentowana w dniach 27.05 – 07.06.2015 r., obejrzało ją ok. 300 zwiedzających spośród młodzieży gimnazjalnej i mieszkańców Nowego Wiśnicza.


161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Bochnia, wówczas miasto obwodowe leżące poza terenem objętym działaniami powstańczymi, odegrała ważną rolę zaplecza dla Powstania Styczniowego. Stąd przemycano za Wisłę do oddziałów powstańczych broń i amunicję, leki i środki opatrunkowe, żywność, a przede wszystkim

Czytaj więcej »