Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Obchody 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

O godzinie 17.00 w całym mieście rozległy się dźwięki syren upamiętniające godzinę „W” – godzinę wybuchu Powstania Warszawskiego – jednego z najkrwawszych polskich zrywów narodowych. Zgromadzeni pod pomnikiem gen. Leopolda Okulickiego – ostatniego komendanta głównego Armii Krajowej – złożyli kwiaty oddając hołd poległym. Wśród składających byli kombatanci ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, delegacje Urzędu Miasta z burmistrzem Stefanem Kolawińskim na czele, delegacja władz powiatowych z wicestarostą Tomaszem Całką, przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, delegacja naszego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, przedstawiciele Muzeum im. S. Fischera, Towarzystwa Przyjaciół Wiśnicza, przedstawiciele komitetu terenowego PiS w Bochni. Honorową wartę pod pomnikiem zaciągnęli członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Najemnicy Bocheńscy” oraz członkowie krakowskiego Związku Strzeleckiego. 

Z krótkimi okolicznościowymi przemówieniami wystąpili dr Teofil Wojciechowski oraz burmistrz Stefan Kolawiński. 

Po złożeniu kwiatów zebrani udali się do Domu Bochniaków, gdzie przy akompaniamencie Stanisława Domańskiego odbyło się wspólne śpiewanie piosenek powstańczych.


Spotkanie opłatkowe u Bochniaków – zdjęcia

Tradycje, to istotny budulec tkanki społecznej i jednocześnie pewna sztafeta przechodząca z pokolenia na pokolenie. Taką tradycją, kultywowaną praktycznie od początku istnienia naszego Stowarzyszenia, jest organizacja spotkania opłatkowego. Niezwykle cieszymy

Czytaj więcej »