Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Upamiętnili 100 rocznicę wybuchu I wojny światowej

  28 sierpnia 1914 r., rozpoczął się największy konflikt zbrojny na kontynencie europejskim od czasów wojen napoleońskich. W 100 rocznicę wybuchu I wojny światowej Jarosław Przybyło, Mariusz Rudnik i Przemysław Buda – członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej II Brygada Legionów Polskich działającej przy Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej zapalili lampki pod pomnikiem gen. Leopolda Okulickiego, pod pomnikiem „Poległym za Wolność w latach 1914-1920 „ oraz pod Krzyżem w kwaterze wojennej z I i II wojny światowej nr 314 na cmentarzu komunalnym w Bochni przy ul. Orackiej.  Oddali hołd żołnierzom walczącym i poległym w tej okrutnej, prowadzonej ”na wyniszczenie” wojnie. W powszechnej świadomości społeczeństwa niestety nie funkcjonuje wiedza o skali działań wojennych i udziale w nich Polaków, zarówno ochotników do trzech brygad legionów jak i wcielonych do wojska przez zaborców. Szacuje się, że w czasie I wojny światowej w armiach stron konfliktu walczyło około 3,4 mln Polaków . Straty szacuje się zaś na ok. 0,5 mln. Był to największy w historii, pod względem liczebności udział naszych rodaków w działaniach wojennych.
Dramatyzmu dodaje fakt, że często walczyli oni po przeciwnych stronach frontu. I tak, Polacy z Wielkopolski, w armii niemieckiej wraz z sojuszniczą armią austro-wegierską, w której służyli Polacy z Galicji strzelali do swoich rodaków walczących w armii carskiej a wywodzących się np. z okolic Kielc.  W grudniu 1914 r. ziemia bocheńska była widownią zażartych walk . Do dziś świadczą o tym liczne, rozsiane po bocheńszczyźnie cmentarze wojenne. Klęski zaborców wzbudziły nadzieję na odzyskanie niepodległości.  Wielu ochotników jak np. Leopold Okulicki, absolwent bocheńskiego gimnazjum, legionista II Brygady Legionów Polskich, walczyło w powstających polskich formacjach legionowych. Oni stali się trzonem formującego się państwa polskiego, oni też stanęli w pierwszym szeregu jego obrońców  w 1939 roku.  Wojenne dzieje Bochni mają bogatą literaturę, szczególnie tę wspomnieniową.
Polecamy lekturę Wiadomości Bocheńskich dostępnych w wersji elektronicznej na stronie www.bochniacy.pl.
Polecamy również opracowanie Janusza Paproty dostępne na stronie http: // www.bochenskiedzieje.pl /index.php/artykuly/i-wojna-swiatowa.
 
Listę wcielonych do armii austro-wegierskiej oraz ich losy wojenne możemy sprawdzić pod adresem: http://www.brzesko.ws/_brzesko/documents/historia/iww/straty/td_lista_strat_p_Bochnia.html


161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Bochnia, wówczas miasto obwodowe leżące poza terenem objętym działaniami powstańczymi, odegrała ważną rolę zaplecza dla Powstania Styczniowego. Stąd przemycano za Wisłę do oddziałów powstańczych broń i amunicję, leki i środki opatrunkowe, żywność, a przede wszystkim

Czytaj więcej »

Nowy numer Wiadomości Bocheńskich już dostępny!

Wraz z najlepszymi życzeniami świątecznymi przekazujemy Państwu ostatni w tym roku numer Wiadomości Bocheńskich nr 4(138). Numer ten otwiera artykuł dr Kazimierza Przybyłki z Lublina, który wspomina dzieciństwo w Lipnicy, opisuje obyczaje Bożonarodzeniowych oraz przedstawia swoje refleksje świąteczne. Co w numerze?

Czytaj więcej »