Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Jan i Wiesława Kotowie odsłonięcie pamiątkowej tablicy

  W dniu 15 kwietnia 2014 r., odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Janowi i Wiesławie Kotom. Organizatorem uroczystości było nasze Stowarzyszenie. Tablicę pamiątkową ufundowali Państwo Adam i Halina Cichoniowie. Odsłonięcia tablicy na budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 18 dokonali wspólnie:  córka pp. Kotów – Wanda Wątorska i fundator Adam Cichoń.

Kwiaty pod tablicą złożył burmistrz Stefan Kolawiński z Przewodniczącym Rady Miasta Kazimierzem Ścisło, Mariusz Zając Sekretarz komitetu Terenowego PiS w Bochni i delegacja Stowarzyszenia ze Stanisławem Kobielą na czele.

Po krótkiej uroczystości zebrani przeszli do Domu Bochniaków, gdzie odbył się wieczór wspomnień. Przybyłych gości, w znacznej części wychowanków, szczelnie wypełniających pomieszczenia Domu pod „Okiem Opatrzności” przywitał Stanisław Kobiela. Postaci upamiętnionych zasłużonych pedagogów i patriotów przypomnieli: prof. Michalina Pięch, emerytowana nauczycielka bocheńskiego liceum oraz Robert Hołda, dyrektor krytej pływalni noszącej od 2000 r. imię Jana Kota. Swoich rodziców wspominała również córka Wanda Wątorska.

Z przywoływanych wspomnień przyjaciół, wychowanków czy osób związanych z postaciami upamiętnionych wyłania się obraz ludzi szlachetnych ale skromnych, oddanych ludziom i zjednujących sobie rzesze oddanych bez reszty przyjaciół. Obraz gorących patriotów gotowych do poświęceń i wychowawców wskazujących właściwą drogę. Chociaż życie nie obchodziło się z nimi łaskawie, to jednak w pamięci wychowanków pozostał obraz ludzi promieniujących ciepłem, dobrocią ale i radością życia.

Kot Jan (1906 – 1992) nauczyciel gimnazjalny, oficer Wojska Polskiego, działacz konspiracyjny i niepodległościowy, więzień polityczny PRL, wybitny sportowiec. Był wielokrotnym rekordzistą, mistrzem i reprezentantem Polski (przez wiele lat jako zawodnik „Cracovii”). Zdobył 19 medali w zawodach pływackich. We wrześniu 1939 walczył w 156 pułku piechoty Armii „Kraków”. Działacz konspiracyjnego Związku Walki Zbrojnej, a potem Armii Krajowej w krakowskim zgrupowaniu „Żelbet”. Był dowódcą Wojskowej Służby Ochrony Powstania. W 1945, po rozwiązaniu AK, członek Organizacji „NIE” a od września 1945 należał do ścisłego kierownictwa Ruchu Oporu Bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość”. Skazany przez władze PRL na śmierć, karę zamieniono na dożywocie. Więzienie opuścił w marcu 1957 r.

Wiesława Kotowa z Pisiewiczów (1907-1989)– nauczycielka w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym w Bochni im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, zasłużona w organizacji i prowadzeniu tajnego nauczania w okresie okupacji hitlerowskiej. Była w pierwszej grupie nauczycieli, którzy pod kierunkiem Piotra Galasa w listopadzie 1939 roku zainicjowali tajne nauczanie w Bochni.


Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »