Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Dawny Kościół Karmelitów Bosych w Wiśniczu

Piotr Stanisław Szlezynger

Dawny Kościół Karmelitów Bosych w Wiśniczu

Widoki Kościoła pw. Chrystusa Zbawiciela przy klasztorze Karmelitów Bosych

 Niniejsza publikacja poświęcona jest zniszczonemu w latach II wojny światowej kościołowi pokarmelickiemu w Wiśniczu. Zamiarem autora i wydawcy było zebranie rozproszonych – fragmentarycznie tylko opublikowanych – przekazów ikonograficznych, dotyczących nie zachowanej do naszych czasów  świątyni. Album składa się z części tekstowej oraz wyboru zdjęć, obejmujących zarówno: ikonografię do około 1900 r. (obrazy, grafikę i plany), fotografie z lat od 1870 do rozbiórki świątyni w 1940 r. i stanu obecnego, jak i rysunki odtwarzające pierwotną bryłę świątyni, wykonane przez autora pracy na podstawie pomiarów geodezyjnych,  uzupełniających własnych oraz fotografii sprzed 1939 r. Stan badań ilustruje załączona ważniejsza literatura.

Większość zebranych w niniejszej publikacji przekazów ikonograficznych znajduje się w zbiorach publicznych: w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Archiwum Państwowym w Krakowie, dawnym Archiwum Dokumentacji Mechanicznej obecnie Narodowe Archiwum Cyfrowe (Zbiory krakowskiego IKC-a przewiezione po 1945 roku do Warszawy), muzeach w Krakowie i w Bochni, pojedyncze w rękach prywatnych (obrazy i klisze fotograficzne z 1. połowy XX wieku). Dekadę 1880-1890, w której powstały pierwsze fotografie dawnego klasztoru karmelitów, należy uznać za datę przełomową w ikonografii dawnego kościoła pokarmelickiego w Wiśniczu. W większości znane są nazwiska autorów fotografii, którymi byli historycy, konserwatorzy zabytków, historycy sztuki i zawodowi fotografowie. Warto zaznaczyć, że dokumenty archiwalne dotyczące rodu Lubomirskich w większości uległy zniszczeniu w wyniku wymarcia linii wiśnickiej, pożarów i podziałów dóbr, pozostałe zaś są rozproszone w kraju i za granicą. Interesujące, nie do końca zbadane i opracowane materiały archiwalne uległy zniszczeniu w Pałacu Krasińskich w czasie Powstania Warszawskiego (1944 r.). Wybór ilustracji uporządkowano według kryteriów topograficznych i chronologicznych, w drugiej części zamieszczono kilka zdjęć ukazujących stan obecny kościoła


Okładka: Panorama Wiśnicza koniec XIX w., olej, płótno, 141×253 cm fragment: kościół karmelitów. Tomasz Sebastian Łosik (1848-1896), wersja druga, warsztatowa, własność: Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni.

Wydawca: Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej – Towarzystwo Miłośników Wiśnicza, 32-700 Bochnia Rynek 2.

Skład i łamanie: Studio Poligraficzne AiD s.c.

Druk i oprawa: Brzeska Oficyna Wydawnicza 32-800 Brzesko, ul. Czarnowiejska 1, tel. 14 68 61 470

Bochnia – Nowy Wiśnicz 2009

Wydanie drugie rozszerzone i uzupełnione

ISBN 978-83-924282-1-3

Oprawa:  miękka

Stron: 72

Wymiary: 295 x 210 mm


Nakład na wyczerpaniu. Książki dostępne u wydawcy po uprzednim kontakcie.

161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Bochnia, wówczas miasto obwodowe leżące poza terenem objętym działaniami powstańczymi, odegrała ważną rolę zaplecza dla Powstania Styczniowego. Stąd przemycano za Wisłę do oddziałów powstańczych broń i amunicję, leki i środki opatrunkowe, żywność, a przede wszystkim

Czytaj więcej »

Nowy numer Wiadomości Bocheńskich już dostępny!

Wraz z najlepszymi życzeniami świątecznymi przekazujemy Państwu ostatni w tym roku numer Wiadomości Bocheńskich nr 4(138). Numer ten otwiera artykuł dr Kazimierza Przybyłki z Lublina, który wspomina dzieciństwo w Lipnicy, opisuje obyczaje Bożonarodzeniowych oraz przedstawia swoje refleksje świąteczne. Co w numerze?

Czytaj więcej »