Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Dawny Kościół Karmelitów Bosych w Wiśniczu

Piotr Stanisław Szlezynger

Dawny Kościół Karmelitów Bosych w Wiśniczu

Widoki Kościoła pw. Chrystusa Zbawiciela przy klasztorze Karmelitów Bosych

 Niniejsza publikacja poświęcona jest zniszczonemu w latach II wojny światowej kościołowi pokarmelickiemu w Wiśniczu. Zamiarem autora i wydawcy było zebranie rozproszonych – fragmentarycznie tylko opublikowanych – przekazów ikonograficznych, dotyczących nie zachowanej do naszych czasów  świątyni. Album składa się z części tekstowej oraz wyboru zdjęć, obejmujących zarówno: ikonografię do około 1900 r. (obrazy, grafikę i plany), fotografie z lat od 1870 do rozbiórki świątyni w 1940 r. i stanu obecnego, jak i rysunki odtwarzające pierwotną bryłę świątyni, wykonane przez autora pracy na podstawie pomiarów geodezyjnych,  uzupełniających własnych oraz fotografii sprzed 1939 r. Stan badań ilustruje załączona ważniejsza literatura.

Większość zebranych w niniejszej publikacji przekazów ikonograficznych znajduje się w zbiorach publicznych: w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Archiwum Państwowym w Krakowie, dawnym Archiwum Dokumentacji Mechanicznej obecnie Narodowe Archiwum Cyfrowe (Zbiory krakowskiego IKC-a przewiezione po 1945 roku do Warszawy), muzeach w Krakowie i w Bochni, pojedyncze w rękach prywatnych (obrazy i klisze fotograficzne z 1. połowy XX wieku). Dekadę 1880-1890, w której powstały pierwsze fotografie dawnego klasztoru karmelitów, należy uznać za datę przełomową w ikonografii dawnego kościoła pokarmelickiego w Wiśniczu. W większości znane są nazwiska autorów fotografii, którymi byli historycy, konserwatorzy zabytków, historycy sztuki i zawodowi fotografowie. Warto zaznaczyć, że dokumenty archiwalne dotyczące rodu Lubomirskich w większości uległy zniszczeniu w wyniku wymarcia linii wiśnickiej, pożarów i podziałów dóbr, pozostałe zaś są rozproszone w kraju i za granicą. Interesujące, nie do końca zbadane i opracowane materiały archiwalne uległy zniszczeniu w Pałacu Krasińskich w czasie Powstania Warszawskiego (1944 r.). Wybór ilustracji uporządkowano według kryteriów topograficznych i chronologicznych, w drugiej części zamieszczono kilka zdjęć ukazujących stan obecny kościoła


Okładka: Panorama Wiśnicza koniec XIX w., olej, płótno, 141×253 cm fragment: kościół karmelitów. Tomasz Sebastian Łosik (1848-1896), wersja druga, warsztatowa, własność: Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni.

Wydawca: Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej – Towarzystwo Miłośników Wiśnicza, 32-700 Bochnia Rynek 2.

Skład i łamanie: Studio Poligraficzne AiD s.c.

Druk i oprawa: Brzeska Oficyna Wydawnicza 32-800 Brzesko, ul. Czarnowiejska 1, tel. 14 68 61 470

Bochnia – Nowy Wiśnicz 2009

Wydanie drugie rozszerzone i uzupełnione

ISBN 978-83-924282-1-3

Oprawa:  miękka

Stron: 72

Wymiary: 295 x 210 mm


Nakład na wyczerpaniu. Książki dostępne u wydawcy po uprzednim kontakcie.

Dzień Pamięci Bocheńskich Żydów

80 lat temu – 4 września 1943 r. zakończyła się akcja likwidacji bocheńskiego getta. Niemieccy funkcjonariusze, szturmowcy i żołnierze wymordowali około 1,5 tysiąca Żydów zgromadzonych na placu apelowym.

Czytaj więcej »