Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Jubileusz 60-lecia Archiwum Polskiej Akademii Nauk