Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

11.10.2013 r. Odsłonięcie pomnika powstańców styczniowych w Bochni.

  W 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego Stowarzyszenie ufundowało pomnik w hołdzie powstańcom 1863-1864 roku wykonany wg projektu pana Lubosza Karwata. Płytę granitową na pomnik dał bezinteresownie pan Krzysztof Moneta, a litery na płycie wyrył także bezinteresownie pan Sławomir Hajdecki, za co serdecznie dziękujemy. 

Pomnik zbudowany został na cmentarzu św. Rozalii przy głównej alei pomiędzy Pomnikiem Ponarskim i pomnikiem poświęconym żołnierzom Września 1939 r.

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika odbyła się w dniu 11 października b.r. Na zaproszenie Starosty Bocheńskiego, Burmistrza Bochni i prezesa Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej przybyły liczne delegacje i poczty sztandarowe bocheńskich urzędów, instytucji, szkół i stowarzyszeń na czele z delegacją Oddziału Bocheńskiego Stowarzyszenia Związku Żołnierzy AK. Przy pomniku wartę honorową zaciągnęli górnicy z bocheńskiej kopalni soli i zespół rekonstrukcji historycznej pod kierownictwem pana Krzysztofa Kasprzyka „Najemnicy Bocheńscy” ubrani w stroje powstańców 1864-1864. Uroczystość rozpoczęła się sygnałami powstańczymi wykonanymi na rogach przez myśliwych z Kół Łowieckich z Damienic i Niepołomic. Po przemówieniach pana Starosty i wiceburmistrza Bochni symbolicznego odsłonięcia pomnika dokonali: starosta bocheński Jacek Pająk, wiceburmistrz Bochni Robert Cerazy, Cecylia Dźwigaj w imieniu bocheńskich kombatantów i prezes Stowarzyszenia Bochniaków Stanisław Kobiela. Poświęcenia pomnika dokonał ks. prałat Jan Nowakowski proboszcz parafii p.w. Pawła Apostoła, który następnie pięknie przemówił do zebranych. Po poświęceniu pomnika uroczystą fanfarę na rogach odegrali ubrani w galowe mundury myśliwi. Następnie odbył się apel poległych, poświęcony pamięci powstańców, którzy z Bochni i Ziemi Bocheńskiej przeszli kordon na Wiśle i ruszyli do oddziałów powstańczych na bój z carskim zaborcą. Opracowany on został przez Stowarzyszenie i po raz pierwszy od 150 lat wykonany ku ich czci. Mocnym i zdecydowanym głosem czytał apel poległych ubrany w mundur powstańca 1863 r. pan Tomasz Żurawski, a chór młodzieży z ZS nr 1 w Bochni im Stanisława Staszica odpowiadał „Polegli na polu chwały!”, albo „Cześć ich Pamięci!”. Warkot werbli kończył każdą strofę. Młodzież z ZS nr 1 zaśpiewała dwie powstańcze pieśni „Hej strzelcy wraz”, i „W krwawym polu srebrne ptaszę”. Wieńce złożyły delegacje z kilkunastu bocheńskich urzędów, instytucji, szkół i stowarzyszeń, a także delegacje z Muzeum Pamiątek po Janie Matejce z Koryznówki w Wiśniczu i z Klubu Przyjaciół Wieliczki.O godzinie 14.00 w „Domu Bochniaków” młodzież ZS nr 1 w Bochni pod kierunkiem prof. Marcina Kwiatka wykonała spektakl słowno-muzyczny a pan dr hab. Andrzej Zięba wygłosił wykład p.t. „Powstanie Styczniowe – refleksje nierocznicowe”, po czym rozpoczęła się interesująca dyskusja.


Pierwsze obchody bocheńskiej wolności

31 października, w godzinach wieczornych, zgromadziliśmy się pod pomnikiem „Poległym za wolność 1914-1920”, by wspólnie świętować 104. rocznicę uwolnienia się spod jarzma austriackiego zaborcy. To pierwsze takie obchody, zorganizowane społecznie przez kilka

Czytaj więcej »

Podsumowanie XXIX Kwesty

Szanowni Państwo! Zakończyliśmy XXIX Kwestę na ratowanie zabytkowych nagrobków i pomników cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej w Bochni. W minioną niedzielę i wtorek, przy wszystkich bramach prowadzących na najstarszy bocheński cmentarz, kwestowało

Czytaj więcej »

XXIX Kwesta – zaproszenie

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej zaprasza do wsparcia XXIX Kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków i pomników cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej w Bochni. Od prawie trzydziestu lat, w okresie Uroczystości

Czytaj więcej »