Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Bochniacy w latach Powstania Styczniowego

Wystawa oraz spotkanie zostało zorganizowane przy wsparciu finansowym Gminy Miasta Bochnia.