Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Wiadomości Bocheńskie 1/2011 (88)

Wiosna 2011

Spis treści  numeru 1 (88) 2011 wiosna

1. Narwik. Droga do wolnej Polski – Michalina Pięchowa s. 2
2. Wpływ rabacji na losy ziemiaństwa bocheńskiego. Lucjan Rydel
– pusty chłopoman czy działacz na rzecz wsi? – Anna Kowalczyk s. 4
3. Żydzi bocheńscy. Od powrotu do zagłady – Piotr Wszołek s. 9
4. Łaźnie i łaziebnictwo – Wiesław Tlałka s. 10
5. Pan żubr we własnej osobie – Jarosław Przybyło s. 14
6. Pierwszy bieg narciarski i skocznia narciarska w Bochni s. 16
7. Chór Rodzinny Lucjana Dmytrzaka. Tradycja wspólnego
śpiewania – Maria Garpiel, Beata Skalska s. 17
8. Bocheński przewodnik literacki cz.2 – Stanisław Kobiela s. 19
9. Polskie Afrykanki – Anna Londo s. 22
10. Śladami tułaczy – Danuta Sedlak s. 23
11. BOCHNIANA s. 26
– Reformacja w Bochni
– Bochnia w latach 1979-1989 – Szkice do portretu miasta
– Spuścizna Wincentego Heina
12. Wincenty Hein (1909-1983) – Stanisław Kobiela s. 29
13. Żegnaj nasz Profesorze. Wspomnienie
o prof. Tadeuszu Zientarze – Joanna Buzała s. 34
14. Bochniak z Lublina – felietony red. Kazimierza Pawełka s. 35
15. Pomnik gen. Leopolda Okulickiego – oświadczenie s. 37
16. Może Ona już wszystko wie..? (o ś.p. Irenie Kluba) – Maria Woś s. 38
17. Mikołaj Kopernik raz jeszcze – Stanisław Kobiela s. 39
18. KRONIKA s. 41
19. Okiem dyletanta o wystawie prac Stanisława Rodzińskiego) – Krystyna Paluch s. 44
20. Spis treści s. 46
21. Fotoreportaż – Z życia Stowarzyszenia s. 47
Na okładce panorama Bochni z sygnaturki Bazyliki Mniejszej p.w. św.
Mikołaja – for. Paweł Klasa
 

Do pobrania tutaj

 


Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »