Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

XXIV Walny Zjazd Delegatów

19 listopada 2011 r. odbył się XXIV Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Zjazd rozpoczął się odśpiewaniem „Kantaty Bochniaków” oraz uczczeniem minutą ciszy członków stowarzyszenia zmarłych w latach 2007-2011. Następnie odsłonięto gablotę z mundurem i odznaczeniami bojowymi płk pilota obserwatora Adama Dąbrowy – Bochnianina urodzonego w 1902 r. Płk. Dąbrowa był dowódcą 301 dywizjony bombowego w Wielkiej Brytanii w czasie II Wojny Światowej. Te cenne pamiątki są darem syna – Andrzeja Dąbrowy. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali członkowie rodziny pułkownika – pani Barbara Gajewska z Krakowa i pan Marek Dąbrowa z Nowego Sącza.

Prowadzenie obrad zjazdu powierzono przez aklamację kolegom Józefowi Mączce i Janowi Paluchowi, funkcję sekretarza przyjął kolega Waldemar Klasa. W zjeździe uczestniczyli delegaci z oddziałów stowarzyszenia: z Warszawy, Wrocławia, Katowic, Krakowa, Nowego Wiśnicza i Bochni. Staraniem Zarządu Głównego sprawozdanie z działalności w kadencji 2007-2011 wydano drukiem i rozdano delegatom. Po omówieniu działalności Zarządu Głównego głos zabrali prezesi i przedstawiciele oddziałów. Główna Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność ustępującego Zarządu Głównego. Sąd Koleżeński w mijającej kadencji nie prowadził żadnych spraw. Po pierwszej części obrad zjazdu delegaci oraz zaproszeni goście wzięli udział w odsłonięciu pamiątkowej tablicy poświęconej 120 rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastyczno-Strzeleckiego „Sokół”. Tablice ufundowaną przez stowarzyszenie zawieszono na ścianie budynku MOSiR będącego dawną siedzibą „Sokoła” przy ulicy Parkowej. W trakcie zjazdu nadano godności członków honorowych stowarzyszenia. Otrzymali je: gen. dr Tadeusz Cepak z Warszawy, Kazimierz Blotko z Warszawy, Halina Sieprawska z Warszawy, prof. dr hab. Janusz Sondel z Krakowa, Wanda Wątorska z Żegociny, dr hab. Teofil Wojciechowski z Bochni, dr Józef Piotrowicz z Wieliczki, Bożena Superat w Wrocławia. Ponadto Zarząd Główny przyznał dyplom majordomusa koledze Stanisławowi Dobranowskiemu – gospodarzowi „Domu Bochniaków”. 

Po dyskusji i udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi, komisja wyborcza przedstawiła kandydatów do władz naczelnych stowarzyszenia. Po przeprowadzeniu głosowań, zgodnie z przyjętym regulaminem, przewodnicząca komisji skrutacyjnej – koleżanka Krystyna Kowalska ogłosiła wyniki. Na zakończenie zjazdu koleżanka Janina Olszewska-Romanowska odczytała ustalenia komisji wnioskowej. 10 dni po XXIV Walnym Zjeździe Delegatów władze naczelne stowarzyszenia ukonstytuowały się w następującym składzie:

Zarząd Główny:

Prezes: Stanisław Kobiela

Wiceprezesi: Ewelina Mroczek, Jan Paluch

Sekretarz: Grażyna Adamiec

Skarbnik: Jarosław Przybyło

Członkowie: Stanisław Broszkiewicz, Mieczysław Dębski, Stanisław Dobranowski, Stanisław Domański, Antoni Juda, Janina Kęsek, Maria Kiełbińska, Dorota Korta, Józef Mączka, Janina Solarczyk.

Główna Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Anna Rakoczy

Zastępca: Waldemar Krakowski

Członkowie: Grażyna Misiaszek, Anna Londo, Zbigniew Kurczak

Główny Sąd Koleżeński:

Tadeusz Cepak

Andrzej Migdał

Waldemar Klasa 

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »