Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Rycerze wśród arystokratów

W sobotę 29 stycznia rycerze z Sekcji Historycznej wzięli udział w otwarciu tarnowskiej loży Bractwa Kawalerów Wawelskiego Dzwonu Spiżowego. Rycerstwo zawitało do Hotelu „Tarnovia” na zaproszenie mistrza loży, pana Krzysztofa Rymanowskiego. Bractwo jest elitarną organizacją skupiającą dawne ziemiaństwo, arystokrację oraz biznesmenów. Działa od siedmiu lat i zrzesza 130 osób, wśród nich są między innymi: Henryk hr. Sobański, potomek Piastów, książę Ryszard Bochenek-Dobrowolski stojący na czele Związku Monarchistów „Cracovia”, Henryk Lewiński – Prezydent Izby Handlowej Izrael-Polska, prof. Longin Pastusiak, prof. Czesław Dźwigaj – Mistrz Loży Pro Memoria oraz biznesmeni, a wśród nich Kazimierz Budek – Mistrz Loży Bocheńskiej. Na czele władz bractwa stoi mistrz superior – Jan Ignacy hr. Pondel. Siedziby lóż regionalnych znajdują się w historycznych i reprezentacyjnych miejscach jak chociażby pałac w Paszkówce koło Krakowa, zameczek myśliwski w Promnicach, zamek w Grodźcu koło Bielska-Białej. Bractwo postawiło sobie za zadanie kreowanie nowej arystokracji, kultywowanie tradycji narodowych oraz działalność charytatywną. Na spotkania bractwa są zapraszani potomkowie znamienitych rodów magnackich – Zamojskich, Radziwiłłów. Podczas spotkań towarzyskich panuje dostojna atmosfera a przy wykwintnej kuchni dyskutuje się o biznesie, polityce i sporcie, zwłaszcza tym elitarnym jak golf, tenis i polo. W galerii prezentujemy kilka zdjęć otrzymanych dzięki uprzejmości pana Janusza Smolińskiego, dziennikarza Dziennika Polskiego.


Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »