Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Rycerze wśród arystokratów

W sobotę 29 stycznia rycerze z Sekcji Historycznej wzięli udział w otwarciu tarnowskiej loży Bractwa Kawalerów Wawelskiego Dzwonu Spiżowego. Rycerstwo zawitało do Hotelu „Tarnovia” na zaproszenie mistrza loży, pana Krzysztofa Rymanowskiego. Bractwo jest elitarną organizacją skupiającą dawne ziemiaństwo, arystokrację oraz biznesmenów. Działa od siedmiu lat i zrzesza 130 osób, wśród nich są między innymi: Henryk hr. Sobański, potomek Piastów, książę Ryszard Bochenek-Dobrowolski stojący na czele Związku Monarchistów „Cracovia”, Henryk Lewiński – Prezydent Izby Handlowej Izrael-Polska, prof. Longin Pastusiak, prof. Czesław Dźwigaj – Mistrz Loży Pro Memoria oraz biznesmeni, a wśród nich Kazimierz Budek – Mistrz Loży Bocheńskiej. Na czele władz bractwa stoi mistrz superior – Jan Ignacy hr. Pondel. Siedziby lóż regionalnych znajdują się w historycznych i reprezentacyjnych miejscach jak chociażby pałac w Paszkówce koło Krakowa, zameczek myśliwski w Promnicach, zamek w Grodźcu koło Bielska-Białej. Bractwo postawiło sobie za zadanie kreowanie nowej arystokracji, kultywowanie tradycji narodowych oraz działalność charytatywną. Na spotkania bractwa są zapraszani potomkowie znamienitych rodów magnackich – Zamojskich, Radziwiłłów. Podczas spotkań towarzyskich panuje dostojna atmosfera a przy wykwintnej kuchni dyskutuje się o biznesie, polityce i sporcie, zwłaszcza tym elitarnym jak golf, tenis i polo. W galerii prezentujemy kilka zdjęć otrzymanych dzięki uprzejmości pana Janusza Smolińskiego, dziennikarza Dziennika Polskiego.


Pierwsze obchody bocheńskiej wolności

31 października, w godzinach wieczornych, zgromadziliśmy się pod pomnikiem „Poległym za wolność 1914-1920”, by wspólnie świętować 104. rocznicę uwolnienia się spod jarzma austriackiego zaborcy. To pierwsze takie obchody, zorganizowane społecznie przez kilka

Czytaj więcej »

Podsumowanie XXIX Kwesty

Szanowni Państwo! Zakończyliśmy XXIX Kwestę na ratowanie zabytkowych nagrobków i pomników cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej w Bochni. W minioną niedzielę i wtorek, przy wszystkich bramach prowadzących na najstarszy bocheński cmentarz, kwestowało

Czytaj więcej »

XXIX Kwesta – zaproszenie

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej zaprasza do wsparcia XXIX Kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków i pomników cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej w Bochni. Od prawie trzydziestu lat, w okresie Uroczystości

Czytaj więcej »