STRATEGIA CZY REWITALIZACJA?

Niedawno Rada Miasta Bochni odrzuciła większością głosów projekt uchwały zatwierdzającej  “Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Bochnia na lata 2014-2020” czytaj dalej: (LPR). Z pewnością po poprawkach trafi on ponownie na sesję Rady. Należy więc zastanowić się czy niedoskonały, jak stwierdzają radni, dokument wymaga jedynie niewielkich korekt czy może zakres tych “niedoskonałości” jest o wiele większy. Trudno nam zrozumieć dlaczego Autor…

Czytaj dalej