Zarząd Główny

Stanisław Kobiela         –     Prezes
Jan Paluch                            –      Wiceprezes
Ewelina Mroczek                 –      Wiceprezes
Grażyna Adamiec                –      Sekretarz
Jarosław Przybyło               –      Skarbnik


Członkowie:
Marek Chmiel
Dorota Korta,
Stanisław Broszkiewicz,
Danuta Dąbrowska
Stanisław Domański,
Stanisław Mróz
Mariusz Rudnik
Zofia Sitko
Felicja Wieczorek


Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący –      Anna Rakoczy
Zastępca             –      Waldemar Krakowski
Członkowie:
Anna Londo
Grażyna Misiaszek
Danuta Wrześniak


Sąd Koleżeński:

Przewodniczący      –     Irena Bieniek
Członkowie:
Andrzej Migdał
Maria Kiełbińska