Bochniacy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Nasze Wydawnictwa

Na legionowym szlaku...

 Na legionowym szlaku...   

   Muzeum Niepodległości w Warszawie z okazji jubileuszu 25 lecia Muzeum oraz setnej rocznicy utworzenia Legionów Polskich wydało piękny, bogato ilustrowany album "Na legionowym szlaku..." pod redakcją Tadeusza Skoczka, który jest także autorem wstępu- wprowadzenia.

   Album rozpoczyna tekst i nuty "Kantaty Bochniaków" słynnego hymnu Stowarzyszenia Bochniaków.
  Tekst "Na legionowym szlaku" napisał Stanisław Kobiela. Możemy tam przeczytać o udziale mieszkańców Ziemi Bocheńskiej w tym wielkim czynie legionowym, czego końcowym efektem było odzyskanie niepodległości Polski po latach zaborów. Możemy poznać nieznanych bohaterów mieszkańców Bochni, Wiśnicza, Niepołomic, Uścia Solnego, Łapanowa i wielu wsi i przysiółków Ziemi Bocheńskiej, ich nazwiska i bohaterskie czyny, miejsca w których ginęli za Ojczyznę i zdobywali najwyższe odznaczenia na polach bitewnych w kampanii karpackiej, bukowińskiej, besarabskiej i wołyńskiej.
  W drugiej części albumu znalazły się ilustracje prezentowane na wystawie urządzonej przez Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, która obecnie znajduje się w ekspozycji Muzeum Niepodległości w Warszawie.
   Wydawnictwo liczy 155 stron, w tym 100 stron tekstu z licznymi przypisami. Projekt graficzny wystawy przygotował pan Stanisław Mróz, a projekt graficzny informatora pan Krzysztof Woźniak.

   Koordynacją pracy redakcyjnej zajęła się pani Małgorzata Izdebska-Młot, a wyboru materiału ilustracyjnego do informatora dokonał pan Paweł Bezak.

  Starannie przygotowany informator, wydany na dobrym papierze, zaopatrzony licznymi przypisami i podpisami pod fotografiami, bocheńska jego tematyka powinny przyciągnąć do „Domu Bochniaków, Rynek 2 zainteresowanych zakupem albumu.


Na okładce: Wincenty Wodzinowski, W okopach, 1919, olej, płótno, 89x120 cm, Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Wydawca: Muzeum Niepodległości w Warszawie Bochnia-Warszawa 2015

ISBN 978-83-62235-69-8

Oprawa: miękka

Stron: 155

Wymiary: 230x200

Cena: 35 zł

Sprzedaż:  Książkę można kupić:

                 1. W "Domu Bochniaków", Rynek 2 (wtorki w godz. 18.00-20.00)

                 2. Po wpłacie na konto  60 8591 0007 0081 0011 1054 0001 w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie Oddział w Bochni. (Do ceny książki należy doliczyć koszty przesyłki -8 zł).

Kontakt w sprawie sprzedaży książki: 722-00-80-80.


 

Bochnia i Obwód Bocheński w latach 1863-1864

Janina Kęsek

Bochnia i obwód bocheński w latach 1863-1864

w 150 rocznicę Powstania Styczniowego

Książka Janiny Kęsek Bochnia  i obwód bocheński w latach 1863-1864, którą oddajemy do rąk Czytelników, pokazuje, jak z perspektywy małego miasta galicyjskiego postrzegane były wydarzenia rozgrywające się w Królestwie Polskim, a zwłaszcza krwawo tłumione manifestacje patriotyczne w Warszawie od 1860 roku, następnie wybuch powstania w zimowa noc z 22 na 23 stycznia 1863 r. i jego przebieg.

Obwód bocheński obejmował w tych latach dziewięć starostw od krakowskiego Podgórza, Dobczyc, aż po Radłów i sięgał niemal do Dunajca. Od północy graniczył przez Wisłę z Królestwem Polskim. Takie graniczne położenie obwodu bocheńskiego stwarzało duże możliwości pomocy dla powstania. Była ona udzielana poprzez tworzenie na tym terenie oddziałów powstańczych, niestrudzenie przez cały czas powstania, jak również poprzez organizowanie zaopatrzenia medycznego i militarnego (dostarczanie ładunków i amunicji produkowanej w fabryce w Łomnej) i przyjmowanie tutaj rannych powstańców, a w końcowej fazie walk, ukrywanie chroniących się przed szubienicą i Sybirem. Od jesieni 1862 r. działała Bocheńska Ława Obwodowa pod kierunkiem dr. Franciszka Hoszarda, która potrafiła zmobilizować szereg dworów i parafii nad Wisłą do przygotowania sanitarnej i materialnej pomocy dla walczących, przyjęcia rannych, a w końcu udzielenia pomocy powstańcom, którzy przeszli Wisłę, szukając tutaj ratunku i schronienia.W tej pomocy zaangażowanych było co najmniej 200 osó b. Autorka w czasie prawie dwudziestoletnich poszukiwań odnalazła nazwiska, daty i miejsca, w których działali. Ukazanie zaangażowania naszego miasta i obwodu bocheńskiego w pomoc dla powstania, przy braku literatury na ten temat, zasługują na duże uznanie.

Dzisiaj znajdujemy w środkach masowego przekazu głosy o bezsensie powstania, o naiwności jego przywódców i niepotrzebnie przelanej krwi wielu młodych ludzi, którzy mogliby bardziej przysłużyć się Ojczyźnie

"Te bolesne doświadczenia - czytamy w uchwale Senatu RP z sierpnia 2012 r. - były jednak źródłem siły i wytrwałości w walce o niepodległość całych pokoleń Polaków. Legenda i etos powstania styczniowego największego polskiego powstania narodowego, legły u podstaw odrodzonej Polski, a poświęcenie powstańców doprowadziło do odrodzenia w 1918 roku naszej państwowości po 123 latach niewoli".

Więcej…
 

Dawny Kościół Karmelitów Bosych w Wiśniczu

Piotr Stanisław Szlezynger

Dawny Kościół Karmelitów Bosych w Wiśniczu

Widoki Kościoła pw. Chrystusa Zbawiciela przy klasztorze Karmelitów Bosych

 

 Niniejsza publikacja poświęcona jest zniszczonemu w latach II wojny światowej kościołowi pokarmelickiemu w Wiśniczu. Zamiarem autora i wydawcy było zebranie rozproszonych - fragmentarycznie tylko opublikowanych - przekazów ikonograficznych, dotyczących nie zachowanej do naszych czasów  świątyni. Album składa się z części tekstowej oraz wyboru zdjęć, obejmujących zarówno: ikonografię do około 1900 r. (obrazy, grafikę i plany), fotografie z lat od 1870 do rozbiórki świątyni w 1940 r. i stanu obecnego, jak i rysunki odtwarzające pierwotną bryłę świątyni, wykonane przez autora pracy na podstawie pomiarów geodezyjnych,  uzupełniających własnych oraz fotografii sprzed 1939 r. Stan badań ilustruje załączona ważniejsza literatura.

Większość zebranych w niniejszej publikacji przekazów ikonograficznych znajduje się w zbiorach publicznych: w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Archiwum Państwowym w Krakowie, dawnym Archiwum Dokumentacji Mechanicznej obecnie Narodowe Archiwum Cyfrowe (Zbiory krakowskiego IKC-a przewiezione po 1945 roku do Warszawy), muzeach w Krakowie i w Bochni, pojedyncze w rękach prywatnych (obrazy i klisze fotograficzne z 1. połowy XX wieku). Dekadę 1880-1890, w której powstały pierwsze fotografie dawnego klasztoru karmelitów, należy uznać za datę przełomową w ikonografii dawnego kościoła pokarmelickiego w Wiśniczu. W większości znane są nazwiska autorów fotografii, którymi byli historycy, konserwatorzy zabytków, historycy sztuki i zawodowi fotografowie. Warto zaznaczyć, że dokumenty archiwalne dotyczące rodu Lubomirskich w większości uległy zniszczeniu w wyniku wymarcia linii wiśnickiej, pożarów i podziałów dóbr, pozostałe zaś są rozproszone w kraju i za granicą. Interesujące, nie do końca zbadane i opracowane materiały archiwalne uległy zniszczeniu w Pałacu Krasińskich w czasie Powstania Warszawskiego (1944 r.). Wybór ilustracji uporządkowano według kryteriów topograficznych i chronologicznych, w drugiej części zamieszczono kilka zdjęć ukazujących stan obecny kościoła

 


Okładka: Panorama Wiśnicza koniec XIX w., olej, płótno, 141x253 cm fragment: kościół karmelitów. Tomasz Sebastian Łosik (1848-1896), wersja druga, warsztatowa, własność: Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni.

 

Wydawca: Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej - Towarzystwo Miłośników Wiśnicza, 32-700 Bochnia Rynek 2.

Skład i łamanie: Studio Poligraficzne AiD s.c.

Druk i oprawa: Brzeska Oficyna Wydawnicza 32-800 Brzesko, ul. Czarnowiejska 1, tel. 14 68 61 470

Bochnia - Nowy Wiśnicz 2009

Wydanie drugie rozszerzone i uzupełnione

ISBN 978-83-924282-1-3

Oprawa:  miękka

Stron: 72

Wymiary: 295 x 210 mm


Nakład na wyczerpaniu. Książki dostępne u wydawcy po uprzednim kontakcie.
 

Powietrzna walka nad Bochnią

Wojciech Krajewski

Powietrzna walka nad Bochnią

Zestrzelenie Liberatora KG890 w Nieszkowicach Wielkich w nocy 14/15 sierpnia 1944 r.

 

   Losy wojny sprawiły, że w nocy 14/15 sierpnia 1944 r. niebo nad Bochnią stało sie widownią lotniczego dramatu. To tu stoczyła swoja ostatnią walkę z niemieckim myśliwcem, załoga polskiego samolotu B-24 Liberator KG890, powracająca po wykonanym zrzucie zaopatrzenia dla powstańców warszawskich. W katastrofie samolotu w Nieszkowicach Wielkich zginęła śmiercią lotnika cała załoga kpt. pil. Zbigniewa Szostaka, uznawana za jedną z najlepszych załóg polskiej 1586 Eskadry Specjalnego przeznaczenia.
  Książka Wojciecha Krajewskiego, kustosza Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i lotniczego archeologa, zajmującego się od lat wyjaśnianiem losów zestrzelonych samolotów i ich załóg, opisuje w szczegółach ten epizod wojny powietrznej nad Polską. Oparta jest na nowych, wcześniej nigdzie nie publikowanych relacjach świadków tamtych wydarzeń i dokumentach archiwalnych, do których udało się dotrzeć autorowi w rezultacie poszukiwań podjętych w kraju i zagranicą. Ilustrują ja zarówno zdjęcia archiwalne, jak i te wykonane obecnie, przedstawiające odnalezione szczątki, zestrzelonego przed 62 laty, polskiego Liberatora.
  Książka wydana jest z okazji jubileuszu 70 rocznicy działalności Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Wydanie książki sponsoruje Gmina Bochnia
 
 
 

Okładka: "Zagłada Liberatora KG890, GR-S nad Nieszkowicami Wielkimi w nocy 14/15 sierpnia 1944 r." mal. Jarosław Wróbel
 
Wydawca: Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Dom Bochniaków, Rynek 2, 32-700 Bochnia. tel. (014) 612-34-79, (014) 611-86-21, www.bochniacy.pl; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 
Skład, łamanie i druk: Brzeska Oficyna Wydawnicza ul. Czarnowiejska 1, 32-800 Brzesko tel.(014)686-14-70; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
ISBN 83-924282-0-X
ISBN 978-83-924282-0-6
Oprawa: miękka 
Stron: 196
Wymiary: 240x170

Nakład wyczerpany. 

 

Wiśnicz Nowy

Stanisław Fischer

Wiśnicz Nowy jego przeszłość, zabytki i stan dzisiejszy

  Jest to pierwsza publikacja wydana staraniem Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej popularyzująca piękno naszego regionu, jego pamiątki i zabytki.
W słowie wstępnym dr Władysław Kiernik (1879-1971)- bochnianin i długoletni poseł ziemi bocheńskiej pisze: Autor jej, zasłużony kultury ziemi bocheńskiej, organizator i kierownik bocheńskiego regionalnego Muzeum, autor "Dziejów żupy solnej bocheńskiej" - przedstawił historię starożytnego zamku, związaną z historią magnackich rodów polskich Kmitów, Lubomirskich, Potockich, Zamojskich, kolejnych właścicieli zamku, krytyczną historię ich zasług, ale także ciężkich często grzechów wobec Polski. Tkwi w tej przeszłości zamku kawał historii Polski w okresie od XIV do XX wieku oraz związku jegodziejów z niektórymi przedstawicielami panujacej w Polsce dynastii Jagiellonów, którzy, jak królowa Bona, Zygmunt August i Barbara, bywali gośćmi tego zamku.
Z monografią zamku wiśnickiego łączy się też historia miasteczka Wiśnicz Nowy, z którą znów związane są takie nazwiska, jak artysta malarz Juliusz Kossak, urodzony w Wiśniczu, jak nasz wielki Jan Matejko, który często przebywał w Wiśniczu w dworku zw. Koryznówka u rodziny swej żony i pozostawił trwałe ślady swej twórczości. I tak w kościele wiśnickim jest obraz Matejki: Wskrzeszenie Łazarza. Pozostały też rysunki Matejki malowniczych domków Wiśnicza, wykonane przed pożarem miasteczka w 1863 r. We wspomnianym dworku Koryznówka można dotąd oglądać portrety jego pędzla i różne pamiątki po nim.
Monografia zamku wiśnickiego zawiera zarazem cenny fragment krajobrazu ziemi bocheńskiej...


Wydawca: Stowarzyszenie Bochniaków i Miłosników Ziemi Bocheńskiej.
Skład, druki oprawa: Wydawnictwo SPORT I TURYSTYKA WARSZAWA 1967 R.
Oprawa: miękka.
Stron: 62
Wymiary: 172x120 mm

Nakład wyczerpany