Bochniacy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Pod pomnikiem Sybiraków w Łapczycy

POMNIK SYBIRAKÓW W ŁAPCZYCY

      W niedzielę 28 czerwca b.r. po mszy św. w kościele parafialnym w Łapczycy odbyła ważna uroczystość na miejscowym cmentarzu parafialnym,  poświęcenia i odsłonięcia pomnika Sybiraków.  Modlitwę pod pomnikiem prowadził ks. Proboszcz, a odsłonięcia pomnika dokonali członkowie rodziny  zesłanego w 1940 r. i zmarłego na Sybirze ppor. Andrzeja Więcka z Łapczycy.

Więcej…
 

Janina Kęsek laureatką Nagrody im. Władysława Orkana

 W sobotę 13 czerwca 2015 r. w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, koło Ciechanowa, rozdano Nagrody im. Władysława Orkana za rok 2014. Uroczysta Gala odbyła się w przepięknie położonej Oranżerii, niedawno odnowionej części zabytkowej substancji rodu Krasińskich.
Więcej…
 

Koncert wiosenny w "Domu Bochniaków"

Koncert wiosenny w „Domu Bochniaków” - Są takie chwile urocze, cudne...

 

     28.05.2015 roku odbył się w „Domu Bochniaków” koncert  pieśni i piosenek z lat 1950-2000 w wykonaniu Lutni Bocheńskiej – chóru Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej pod dyrekcją Sylwii Klejdysz. Występ chóru połączony był ze wspólnym śpiewaniem.

     Koncert pt. Są takie chwile urocze, cudne… połączony był z przedstawieniem historii chóru. Udział wziął Stanisław Domański,  założyciel chóru i pierwszy jego kierownik oraz Maria Korody-Chrzan, która od początku działalności chóru wielokrotnie akompaniowała i wykonywała partie solowe. 

W przeglądzie multimedialny kol. Bogdan Dźwigaj pokazał wiele archiwalnych fotografii  z atrakcyjnych koncertów organizowanych od 2002 r. w „Domu Bochniaków” i w plenerze. Koncert prowadzili kol. Ewelina Mroczek i Danuta Dąbrowska.

Galeria zdjęć z koncertu    >>>>>>>>> 

 

Wystawa "Na legionowym szlaku" w Nowym Wisniczu

Wystawa „Na legionowym szlaku” w Nowym Wiśniczu

      27.05.2015 roku uroczyście otwarta została w Domu Katechetycznym w Nowym Wiśniczu wystawa „Na legionowym szlaku”. Na zaproszenie Burmistrza Nowego Wiśnicza i Towarzystwa Miłośników Wiśnicza tłumnie przybyli Wiśniczanie, aby na 32 kolorowych planszach zobaczyć losy młodych ludzi z Ziemi Bocheńskiej, którzy z porywu serca zgłosili się do Legionów Polskich, polskiej formacji wojskowej w latach I wojny światowej i w jej szeregach przeszli szlak bojowy w kampanii karpackiej, bukowińskiej, besarabskiej i wołyńskiej w latach 1914-1918.

Więcej…
 

Czesław Blajda - Wieczór wspomnień w 20 rocznicę smierci

Ta Ziemia miłością Mu była, w niej się zamykał cały Jego świat i dziecięce pragnienia, i serca uniesienia, aż po życia kres ... te słowa, autorstwa Czesława Pączka - Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej przyświecały tegorocznym obchodom 100 rocznicy urodzin i 20 rocznicy śmierci Patrona Organizacji - Ś.P. Czesława Blajdy.
   Stowarzyszenie przygotowywało się do tego wydarzenia od początku bieżącego roku. Najpierw Zarząd Stowarzyszenia, za zgodą członków Rodziny Blajdów, napisał projekt "Czesław Blajda - geograf, etnograf, społecznik z Rozdziela", który zgłosił do konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żegocina w zakresie podtrzymywania i upowszechniania promowania tradycji narodowej, lokalnej jak również pielęgnowania tradycji narodowej i patriotycznej oraz wspierania działalności kulturalnej i regionalnej, ogłoszonego przez Wójta Gminy w Żegocinie w grudniu 2014 roku. 
  Projekt uzyskał akceptację i otrzymał dotację od Samorządu Gminy na realizację tego zadania. Drugą połowę kosztów pokryły solidarnie: Rodzina Czesława Blajdy oraz Stowarzyszenie. 
   Zarząd Stowarzyszenia powołał pod przewodnictwem Mieczysława Blajdy komitet organizacyjny, który przygotowywał poszczególne elementy "Wieczoru Wspomnień". Komitet ten przepracował społecznie wiele setek godzin pracy, przede wszystkim przy pisaniu książki, przygotowaniu i montażu wystawy. Obowiązków poprowadzenia uroczystości podjął się mający już na tym polu bogate doświadczenie Czesław Pączek.

Więcej…
 

Nowy numer 1 (104) Wiadomości Bocheńskich

Wiosenny numer „Wiadomości Bocheńskich”


Więcej…
 

Żołnierze wyklęci - w jednej celi z katem KL Auschwitz.

  W 2014 r. Krzysztof Ryncarz uczeń Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Krakowie napisał pracę Żołnierze Wyklęci w jednej celi z katem KL Auschwitz i zgłosił ją na Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy Bliskich i losy Dalekich” zorganizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Opracowanie to oparł na wspomnieniach, zmarłego we wrześniu 2013 r. pana Edwarda Kurtyki ps. Dąb” z Rzezawy, żołnierza Obwodu „Wieloryb” ZWZ-AK w Bochni, przyjaciela swojego dziadka Tadeusza Ryncarza, a także na artykule Stanisława Kobieli pt. w Jednej celi z komendantem KL Auschwitz-Birkenau ,opublikowanym w „Wiadomościach Bocheńskich” nr 3/2013. Przygotowane profesjonalnie opracowanie przedstawiające przedwojenne i powojenne losy Edwarda Kurtyki i Kazimierza Szelesta, wzbogacone ilustracjami i trafnie dobraną bibliografią zdobyło I miejsce w tym Konkursie.  Zasługuje na uznanie także w naszym środowisku.
  Przedstawiamy zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2014 r. potwierdzające, że Krzysztof Ryncarz został laureatem tego konkursu i zdobył w nim I miejsce. Otrzymał także podziękowanie od pani Karoliny Kaczorowskiej, żony śp. Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta RP  na wychodźstwie i śp. prof. Władysława Bartoszewskiego.    

Praca Krzysztofa Ryncarza znajduje się w zakładce naszego portalu  - napisali o nas.

 

STRATEGIA CZY REWITALIZACJA?

     Niedawno Rada Miasta Bochni odrzuciła większością głosów projekt uchwały zatwierdzającej

   “Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Bochnia na lata 2014-2020”

  czytaj dalej: (LPR).


    Z pewnością po poprawkach trafi on ponownie na sesję Rady. Należy więc zastanowić się czy niedoskonały, jak stwierdzają radni, dokument wymaga jedynie niewielkich korekt czy może zakres tych “niedoskonałości” jest o wiele większy.
  Trudno nam zrozumieć dlaczego Autor na stronie str. 85 LPR ograniczył zakres swoich penetracji rewitalizacyjnych z obszaru całej Bochni, jak brzmi tytuł dokumentu, do obszaru nieprzekraczającego:
- od wschodu - wzgórza Krzęczków, ul. Dębczy i osiedla św. Jana-Murowianka,
- od południa - ulicy Brodzińskiego i wzgórza Uzbornia,
- od zachodu - Osiedla Windakiewicza, torów kolejowych i ul. Wodociągowej,
- od północy – linii kolejowej  PKP.
    Powinniśmy poznać skąd się to ograniczenie wzięło i jaki jest jego sens. Dlaczego wykluczono m.in. ulice: Partyzantów, Proszowską, Zalesie, ul. Wiśnicką i Podedworze, rzekę Rabę, Osiedle Niepodległości. Czyżby tam nie występowały już problemy rewitalizacyjne?  Dlaczego Program Rewitalizacyjny nie obejmuje tak istotnego dla rozwoju Bochni zjazdu z autostrady, Strefy Aktywności Gospodarczej, która może wpłynąć na dalszy rozwój Bochni? Czym uzasadnia Autor te ograniczenia obszarowe, czy zgodził się na nie burmistrz Bochni i radni, bo przecież robi się, świadomie bądź nieświadomie, podział miasta na Bochnię A i Bochnię B, a nie wypada tak robić. Pytamy czy te zmiany znalazły odzwierciedlenie w aneksie do umowy na wykonanie LPR, co w tym aneksie zapisano, a zwłaszcza czy w adekwatny sposób zmieniono wynagrodzenie za ten Program.

Więcej…
 

Wielkanocne życzenia od Bochniaków AD 2015.

 

Nowa książka w sprzedaży.

Na legionowym szlaku...

  Muzeum Niepodległości w Warszawie z okazji jubileuszu 25 lecia Muzeum oraz setnej rocznicy utworzenia Legionów Polskich wydało piękny, bogato ilustrowany album "Na legionowym szlaku..." pod redakcją Tadeusza Skoczka, który jest także autorem wstępu- wprowadzenia.
  Starannie przygotowany informator, wydany na dobrym papierze, zaopatrzony licznymi przypisami i podpisami pod fotografiami, bocheńska jego tematyka powinny przyciągnąć do „Domu Bochniaków, Rynek 2 zainteresowanych zakupem albumu. Cena jego wynosi 35 zł.

Szerzej o albumie piszemy w zakładce "Nasze Wydawnictwa"

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL