Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Solny pomnik św. Jana Pawła II w bocheńskiej kopalni soli

29 listopada 2018 r. w bocheńskiej kopalni soli odbyły się coroczne uroczystości Barbórkowe, które rozpoczęły się mszą świętą w kaplicy św. Kingi, celebrowaną przez ks. kanonika Ryszarda Podstołowicza. Uroczysty charakter uroczystości nadawały poczty sztandarowe oraz Orkiestra Górnicza Kopalni Soli w Bochni.

Coroczna uroczystość stała się okazją do odsłonięcia naturalnej wielkości figury przedstawiającej św. Jana Pawła II, wykonanej w soli przez znanego bocheńskiego artystę, górnika Mirosława Malacę. Odsłonięcia pomnika dokonali wspólnie: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Piotr Nowacki, Doradca Prezydenta RP oraz prezes kopalni Zbigniew Rojek. Poświęcenia dokonał ks. kanonik Ryszard Podstołowicz. Po akcie odsłonięcia dokonano wpisów do księgi pamiątkowej kopalni. Dalszą część obchodów przeniesiono do Komory Ważyn, gdzie odbyła się uroczysta akademia, a po jej zakończeniu tradycyjna biesiada górnicza.

Pomnik św. Jana Pawła II jest hołdem z okazji przypadającego w 2018 r. 40­lecia wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Autorem pomysłu na uhonorowanie papieża Polaka i stworzenie pomnika Jana Pawła II był górnik Marek Smaga. Pomysł zyskał aprobatę ówczesnego prezesa kopalni Krzysztofa Zięby, jednak aby go zrealizować, trzeba było pokonać wiele trudności.

Podstawowym problemem była sama sól. W bocheńskiej kopalni trudno już znaleźć odpowiedniej wielkości kruchy bez przerostów anhydrytu i mułowca oraz bez pęknięć. Przydały się jednak wzajemne kontakty górników bocheńskich z górnikami kopalni soli w Kłodawie. Dokonano zakupu dwóch 2,5 tonowych kruchów w kopalni soli w Kłodawie, następnie po wstępnej obróbce przewieziono je do podziemi bocheńskiej kopalni. Pomysłodawca sugerował lokalizację pomnika we wnęce pomiędzy przystaniami A i B na poziomie VI Sienkiewicz. Lokalizacja wydawała się dobra. Co roku prawie połowa ze 180 tysięcznej rzeszy zwiedzających kopalnię turystów korzysta z podziemnej przeprawy łodziami. Dałoby to okazję do stworzenia kaplicy poświęconej św. Janowi Pawłowi II, wszak na tym poziomie nie ma żadnej kaplicy. Lokalizację dla pomnika jednak przeniesiono, na poziom IV August do komory Ernest położonej nieopodal kaplicy św. Kingi od jej wschodniej strony. Bloki soli zostały przetransportowane do komory znajdującej się we wschodniej części Poziomu IV August prawie na samym jej końcu. Tam podciągnięto zasilanie elektryczne, uporządkowano komorę.

Zanim Mirosław Malaca przystąpił do pracy, należało bloki odpowiednio przygotować. Bloki sklejono w jeden monolit o wadze około 5 ton i wysokości ponad 2 m. Podczas 1,5 rocznej pracy powstała postać stojąca naturalnej wielkości przedstawiająca Jana Pawła II w stroju liturgicznym w albie z ornatem, paliuszem oraz mitrą na głowie. W lewej ręce postać trzyma ferulę, tutaj wykonaną z drewna, porośniętą kryształami soli. Podczas procesu rzeźbienia blok soli „schudł” do ok. 2 ton.

Przygotowanie docelowego miejsca, gdzie ma stanąć pomnik, niestety musi jeszcze poczekać. Przygotowanie komory Ernest wymaga dużego nakładu pracy i środków a nieubłaganie zbliżał się już koniec roku 40­ -lecia wyboru Karola Wojtyły na papieża. Postanowiono więc o tymczasowej lokalizacji pomnika w Kaplicy pw. Św. Kingi na głębokości 201 m.

Pomnik znajduje się w południowo-­wschodniej części kaplicy. Postać św. Jana Pawła II zwrócona jest w kierunku XIX. wiecznego ołtarza głównego z obrazem Tadeusza Krasińskiego, przedstawiającego scenę z legendy o św. Kindze. Na ołtarzu znajdują się relikwie św. Kingi przekazane kopalni soli w Bochni przez siostry klaryski ze Starego Sącza w 2016 r. Przed ołtarzem św. Kingi znajduje się stół ofiarny, przy którym Jan Paweł II 16 czerwca 1999 roku w Starym Sączu odprawiał mszę świętą, podczas której wyniósł na ołtarze Świętą Kingę. Podstawy ołtarza tzw. stipes pochodzą z bocheńskiej kopalni i po uroczystościach kanonizacyjnych zostały tu sprowadzone z powrotem. Ołtarz uznawany jest za relikwię III stopnia.

Spotkanie z ukraińską delegacją z Czortkowa

Już w najbliższą środę (3 sierpnia) o 18:00 w siedzibie naszego Stowarzyszenia zostanie otwarta wystawa, przygotowana z inicjatywy Stowarzyszenia Wspólnota Bocheńska. Wystawa „Podaj rękę Ukrainie”, przedstawia skalę zniszczeń i tragedii ludzkich, które za sprawą Rosjan od pół roku na co dzień

Czytaj więcej »

Rozpoczęcie renowacji nagrobka Nikodema Goyskiego

Komitet Ratowania Zabytkowej Części Cmentarza Komunalnego w Bochni, działający przy Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, rozpoczął realizację prac konserwatorskich przy kolejnym zabytkowym nagrobku. Tym razem został wytypowany nagrobekNikodema Goyskiego, komisarza starostwa

Czytaj więcej »

Spotkanie z Bartoszem Konopnickim – relacja

15 lipca gościliśmy w murach naszego Stowarzyszenia wyjątkowe wydarzenie – spotkanie autorskie z Bartoszem Konopnickim, autorem tomiku „Jak te manekiny…”. Wiele osób pisze wiersze, jednak niewiele z nich je wydaje. Jeszcze mniej natomiast ma odwagę sięgać po niełatwą

Czytaj więcej »