Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Bochniacy a referendum

Dlaczego Bochniacy są przeciwko referendum

    w sprawie budowy podziemnego parkingu na placu gen. L. Okulickiego?

  Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej  zawsze opowiadało się za rozwojem Bochni i jej unowocześnianiem w harmonii z tradycją i zabytkowym charakterem śródmieścia ponad 760 letniego miasta. Popierało i nadal popiera właściwe rozwiązywanie problemów komunikacji miejskiej i budowę parkingów, zgodnie z zasadami urbanistyki i specyfiką zabytkowego śródmieścia Bochni (przykład: niedawna walka o budowę park&ride koło dworca kolejowego).

  Budowa podziemnego parkingu w centrum zabytkowego miasta z trudną komunikacją w wąskich uliczkach, na niepewnym gruncie będzie sprzeczna z zasadami urbanistyki, geologii górniczej  i ochrony środowiska.  Związek Bocheńskich Pracodawców, do tej pory,  żadnych wiarygodnych analiz, ocen w tych sprawach – zatwierdzonych przez miarodajne czynniki naukowe i urzędowe – nie przedstawił. Przede wszystkim nie ma opinii geologów górniczych, znających bocheński górotwór solny, które dałyby gwarancję bezpieczeństwa.

Temat referendum nie został przygotowany z należytą starannością.  Mieszkańcy Bochni nie otrzymali wiedzy potrzebnej do świadomej decyzji  czy są za budową parkingu czy przeciw.

Oto dowody:

  • brak jasnego planu biznesowego (business plan), pokazującego opłacalność  inwestycji, źródła jej finansowania itp. i realne korzyści dla Bochni i mieszkańców,
  • zmienne stanowisko w sprawie ilości kondygnacji parkingowych (w lipcu miał być trzykondygnacyjny na początku sierpnia – dwukondygnacyjny a we wrześniu nie wiadomo?),
  • zmienne stanowisko w sprawie ilości miejsc parkingowych ( w lipcu miało być 450, a w sierpniu mówi się  „około”, logiczne jest, że skoro przy 3 kondygnacjach miało być 450 miejsc, to przy dwóch będzie ich najwyżej 300, a przy jednej 150),
  • zmienne stanowisko w sprawie przesunięcia pomnika gen. Okulickiego. Na forum Bochnianina.pl pełnomocnik Związku twierdzi, że pomnik przeniesie się z placu na zachód w kierunku szybu Sutoris. Może to tylko zwykła pomyłka stron świata, a może  tylko żart,
  • brak jednoznacznej  opinii geologów górniczych i Generalnego Konserwatora Zabytków, że podziemna inwestycja nie będzie zagrażała zabytkowej kopalni soli, wpisanej w ub.r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, Bazylice Mniejszej p.w. św. Mikołaja, budynkom Szkoły Muzycznej, Przedszkola nr 4 przy ul. Brackiej 1, Miejskiego Domu Kultury   i sąsiednim obiektom i budynkom mieszkalnym przy placu i w północnej pierzei rynkowej,
  • brak jednoznacznej opinii ekologicznej  (raportu oddziaływania na środowisko), że inwestycja ta nie spowoduje zwiększenia hałasu, zatrucia powietrza spalinami, zwiększenia niebezpieczeństwa w rejonie parkingu ponad dopuszczalne normy, z uwzględnieniem faktu, że parking planowany jest tuż obok trzech placówek oświatowych tj. dwóch szkół muzycznych I i II stopnia i Samorządowego Przedszkola nr 4 przy ul. Brackiej 1.
  • brak jednoznacznej opinii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bochni, że inwestycja nie spotęguje ruchu kołowego i nie skomplikuje poruszania się pojazdów samochodowych i pieszych w zabytkowym centrum Bochni,

     (szczegóły w numerze 2/2014 „Wiadomości Bocheńskich” w artykule „Podziemny parking w centrum Bochni?”).

 Zarząd Główny

Stowarzyszenia Bochniaków

i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

w Bochni

Spotkanie z ukraińską delegacją z Czortkowa

Już w najbliższą środę (3 sierpnia) o 18:00 w siedzibie naszego Stowarzyszenia zostanie otwarta wystawa, przygotowana z inicjatywy Stowarzyszenia Wspólnota Bocheńska. Wystawa „Podaj rękę Ukrainie”, przedstawia skalę zniszczeń i tragedii ludzkich, które za sprawą Rosjan od pół roku na co dzień

Czytaj więcej »

Rozpoczęcie renowacji nagrobka Nikodema Goyskiego

Komitet Ratowania Zabytkowej Części Cmentarza Komunalnego w Bochni, działający przy Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, rozpoczął realizację prac konserwatorskich przy kolejnym zabytkowym nagrobku. Tym razem został wytypowany nagrobekNikodema Goyskiego, komisarza starostwa

Czytaj więcej »

Spotkanie z Bartoszem Konopnickim – relacja

15 lipca gościliśmy w murach naszego Stowarzyszenia wyjątkowe wydarzenie – spotkanie autorskie z Bartoszem Konopnickim, autorem tomiku „Jak te manekiny…”. Wiele osób pisze wiersze, jednak niewiele z nich je wydaje. Jeszcze mniej natomiast ma odwagę sięgać po niełatwą

Czytaj więcej »