Jubileusz 60-lecia Archiwum Polskiej Akademii Nauk