Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

XXIV Walny Zjazd Delegatów

19 listopada 2011 r. odbył się XXIV Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Zjazd rozpoczął się odśpiewaniem „Kantaty Bochniaków” oraz uczczeniem minutą ciszy członków stowarzyszenia zmarłych w latach 2007-2011. Następnie odsłonięto gablotę z mundurem i odznaczeniami bojowymi płk pilota obserwatora Adama Dąbrowy – Bochnianina urodzonego w 1902 r. Płk. Dąbrowa był dowódcą 301 dywizjony bombowego w Wielkiej Brytanii w czasie II Wojny Światowej. Te cenne pamiątki są darem syna – Andrzeja Dąbrowy. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali członkowie rodziny pułkownika – pani Barbara Gajewska z Krakowa i pan Marek Dąbrowa z Nowego Sącza.

Prowadzenie obrad zjazdu powierzono przez aklamację kolegom Józefowi Mączce i Janowi Paluchowi, funkcję sekretarza przyjął kolega Waldemar Klasa. W zjeździe uczestniczyli delegaci z oddziałów stowarzyszenia: z Warszawy, Wrocławia, Katowic, Krakowa, Nowego Wiśnicza i Bochni. Staraniem Zarządu Głównego sprawozdanie z działalności w kadencji 2007-2011 wydano drukiem i rozdano delegatom. Po omówieniu działalności Zarządu Głównego głos zabrali prezesi i przedstawiciele oddziałów. Główna Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność ustępującego Zarządu Głównego. Sąd Koleżeński w mijającej kadencji nie prowadził żadnych spraw. Po pierwszej części obrad zjazdu delegaci oraz zaproszeni goście wzięli udział w odsłonięciu pamiątkowej tablicy poświęconej 120 rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastyczno-Strzeleckiego „Sokół”. Tablice ufundowaną przez stowarzyszenie zawieszono na ścianie budynku MOSiR będącego dawną siedzibą „Sokoła” przy ulicy Parkowej. W trakcie zjazdu nadano godności członków honorowych stowarzyszenia. Otrzymali je: gen. dr Tadeusz Cepak z Warszawy, Kazimierz Blotko z Warszawy, Halina Sieprawska z Warszawy, prof. dr hab. Janusz Sondel z Krakowa, Wanda Wątorska z Żegociny, dr hab. Teofil Wojciechowski z Bochni, dr Józef Piotrowicz z Wieliczki, Bożena Superat w Wrocławia. Ponadto Zarząd Główny przyznał dyplom majordomusa koledze Stanisławowi Dobranowskiemu – gospodarzowi „Domu Bochniaków”. 

Po dyskusji i udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi, komisja wyborcza przedstawiła kandydatów do władz naczelnych stowarzyszenia. Po przeprowadzeniu głosowań, zgodnie z przyjętym regulaminem, przewodnicząca komisji skrutacyjnej – koleżanka Krystyna Kowalska ogłosiła wyniki. Na zakończenie zjazdu koleżanka Janina Olszewska-Romanowska odczytała ustalenia komisji wnioskowej. 10 dni po XXIV Walnym Zjeździe Delegatów władze naczelne stowarzyszenia ukonstytuowały się w następującym składzie:

Zarząd Główny:

Prezes: Stanisław Kobiela

Wiceprezesi: Ewelina Mroczek, Jan Paluch

Sekretarz: Grażyna Adamiec

Skarbnik: Jarosław Przybyło

Członkowie: Stanisław Broszkiewicz, Mieczysław Dębski, Stanisław Dobranowski, Stanisław Domański, Antoni Juda, Janina Kęsek, Maria Kiełbińska, Dorota Korta, Józef Mączka, Janina Solarczyk.

Główna Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Anna Rakoczy

Zastępca: Waldemar Krakowski

Członkowie: Grażyna Misiaszek, Anna Londo, Zbigniew Kurczak

Główny Sąd Koleżeński:

Tadeusz Cepak

Andrzej Migdał

Waldemar Klasa 

83. rocznica sowieckiej napaści na Polskę

17 września 1939 r., na walczącą od 17 dni z nazistowskimi Niemcami Polskę, zdradziecko napadł ze wschodu kolejny sąsiad, sowiecka Rosja. 83. rocznicę tego wydarzenia uczciliśmy podczas bocheńskich obchodów na cmentarzu św. Rozalii. Obchodom towarzyszyła wspólna modlitwa ku czci ofiar

Czytaj więcej »

Nowy numer Wiadomości Bocheńskich – wiosna 2022 (132)

W sprzedaży dostępny jest nowy numer kwartalnika Wiadomości Bocheńskie, od trzydziestu lat wydawanego przez Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. W 132 numerze Wiadomości Bocheńskich znajdą Państwo wiele ciekawych pozycji, m.in.: Reportaż Eweliny Mroczek o likwidacji bocheńskiego

Czytaj więcej »

Udział w uroczystościach w Dęblinie

4 września, na zaproszenie ppłk. mgr. inż. Jacka Zaniewskiego oraz Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, delegacja naszego Stowarzyszenia uczestniczyła w świętowaniu 101. rocznicy przybycia do Dęblina 15. Pułku Piechoty „Wilków”. 15 PP „Wilków” sformowany został 1 stycznia 1919 r.

Czytaj więcej »